SFO - Blæsenborg (Søtrolden)

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

SFO - Blæsenborg (Søtrolden)

Blæsenborg Allé 10, 4930 Maribo

Telefonnr.: 54 67 70 30 / Mobilnr.:

E-mail: rikla@lolland.dk

Hjemmeside: https://mariboskole.aula.dk/

CVR nr.: 29188572

Aktiviteter

 

Aktivitetssted adresse: 

Blæsenborg Allé 10, 4930 Maribo

 

Foreningens aktiviteter:

  • Børn og unge
  • SFO

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år:   0

Medlemmer over 25 år:     0

Medlemmer i alt:              0

 

Lokationer

 

Foreningen benytter følgende lokaler:

 

Kort

Kontaktpersoner