Børnehave og vuggestue - Riddersborg

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Børnehave og vuggestue - Riddersborg

  • Skoler og daginstitutioner

Enehøjevej 47, 4900 Nakskov

Telefonnr.: 54 92 64 65 / Mobilnr.:

E-mail: riddersborg@lolland.dk

Hjemmeside: https://omraadenakskov.aula.dk/

CVR nr.: 29188572

Aktiviteter

Aktivitetssted adresse: 

Enehøjevej 47, 4900 Nakskov

Foreningens aktiviteter:

  • Børn og unge
  • Børnehave
  • Vuggestue

Medlemstal

Medlemmer under 25 år:   0

Medlemmer over 25 år:     0

Medlemmer i alt:            0

Lokationer

Følgende faciliteter benyttes:

Kort

Kontaktpersoner