Osteoporoseforeningen afd. Storstrøm

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Osteoporoseforeningen afd. Storstrøm

Søndre Boulevard 82A, 4930 Maribo

Telefonnr.: / Mobilnr.: 31 78 92 34

E-mail: storstrom@osteoporose-f.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.: 35294279

Aktiviteter

 

Aktivitetssted adresse: 

Søndre Boulevard 82A, 4930 Maribo

 

Foreningens aktiviteter:

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år:   0

Medlemmer over 25 år:     0

Medlemmer i alt:              0

 

Lokationer

 

Foreningen benytter følgende lokaler:

 

Kort

Kontaktpersoner