Frivillige Voksenvenner Lolland-Falster

Beskrivelse

Vi arbejder kontinuerligt hele året med, at opfylde vores formål med at etablere nye venskaber og samtidig drage omsorg for vores etablerede venskaber og VOV-gruppen

Vores koncept er: Godkendelse af barn eller ung til at få voksenven:

Det starter mer, at forældrene til barnet/eller den unge selv henvender sig til foreningen og gerne vil høre nærmere om os. Det redegøres der for i en telefonsamtale, hvor vores koncept i korte træk også gennemgås.

Vi er p.t. 2 ven-skabere i foreningen. Det er os der godkender og etablerer venskaberne. Den ene ”venskaber” skal have mindst 3-årig uddannelse inden for Børn og Unge området. Jeg er formand ”venskaber” og læreruddannet og har derudover læst psykologi på universitetet. Vores anden ”venskaber” er uddannet fotograf, pædagog og massør.

Som ven-skabere drøfter vi efter telefonsamtalen, om det pågældende venskabs barn eller ung er egnet til at få en voksenven.

Vhis alle efter telefonsamtalen og drøftelserne mellem ven-skabere mener, at vi skal gå videre, får forældrene/den unge et skema, som de bliver bedt om at udfylde. I skemaet skal der oplyses nogle personlige ting: navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mail. I skemaet indkredses det også, hvem barnet og forældrene er, og hvilke ønsker og behov, der er til voksenvennen. Når vi har fået skemaet retur, tager vi igen stilling til om det er et baren/en ung, der er inden for målgruppen til at få en voksenven.

Vi der er ven-skabere skal være enige. Er vi det, og det er positivt, kan vi aftale et hjemmebesøg. Det tager typisk 1½-2 timer.

På hjemmebesøget har vi først en times samtale med forældrene eller med den unge over 18 år, der har søgt en voksenven. Efter samtalen kommer barnet hjem og vi taler alle sammen. Til sidst skal baren være alene med os - de voksen være alene med os - de voksne går en tur, eller går ind ved siden af. Dette sidste gør vi for at se, om barnet kan klare at være alene sammen med os, som det slet ikke kender. Kan det det, så klarer det nok også at være alene sammen med en kommende voksenven.

Hvis vi alle efter dette hjemmebesøg mener, at barnet/den unge er egnet til at få en voksenven, så godkender vi barnet/den unge til venskabsbarn, og den unge får i første omgang tilbud om, at være med i VOV, mens de venter på at blive matchet med en voksenven. Det kan nogen gange tage op mod 3 år at finde den rette voksenven. Vi håber, at det bliver bedre, når vi får flere frivillige voksenvenner.

Godkendelse af en Voksenven: Voksenvenner kan være i alle aldre over 25 år. Voksenvennen må ikke have egne børn eller plejebørn under 12 år bosat. Vi synes, at de først skal koncentrere sig om at tage sig af disse børn! Voksenvenner kan være både kvinder og mænd. Når en voksen henvender sig til foreningen, starte vi med oplysende telefonsamtale om vores koncept og den voksne fortæller lidt om sig selv. Efter samtalen drøfter ven-skaberne om vi mener, at den pågældende voksne er egnet til at fortsætte med at blive godkendt. Hvis det er tilfældet, får den voksne et skema, der skal udfyldes. Der skal oplyses navn, adresse, fødselsdato, evt. uddannelse, arbejdsstatus og arbejdsplads, samt mere personlige oplysninger og selvfølgelig den voksnes ønske til et venskabsbarn. Hvis ven-skaberne stadig mener, at den voksne er en potentiel voksenven, skal vi på et ca. 1½ times hjemmebesøg, hvor vi vender næste hver en sten i den voksnes liv. Vi skal også nu se en ren straffeattest og børneattest. Hvis ven-skaberne efter nogle dages overvejelser stadig mener at den voksne er egnet og den voksne stadig har lyst, skal den voksne på et heldagskursus. På kurset gennemgås hele ideen om det at etablere venskaber, tavshedspligten og persondataloven bliver forelagt. Barndommens ABC gennemgås, og der arbejdes med små realistiske cases, som skal udfordre den voksne - i lighed med de udfordringer en voksenven vil kunne få. Ved kursets slutning får den voksne en briefing om, hvordan vi mener chancerne for at blive voksenven er. Efter et par dages overvejelser og drøftelser meddeles det den voksne, om vi kan godkende vedkommende. Den voksne er selvfølgelig også i sin fulde ret til at stoppe op og sige nej til at blive voksenven. Hvis alle derimod er enige om, at den voksne er velegnet til at blive voksenven godkendes denne. Fra start er de voksne blevet gjort opmærksom på at der kan være lang ventetid på at få et venskabsbare, der passer til den voksne - og omvendt. Nu er det vores opgave som ven-skabere at finde mulige venskaber!

når ven-skaberne har fundet et realistisk venskab mellem et venskabsbarn og en voksenven skal vi starte med at tage forældrene med til voksenvennen. Her samtaler forældre, en ven-skaber og voksenvennen ca. 1½ time. Hvis ALLE efter nogle dages overvejelser er enige om at fortsætte venskabsetableringen er det næste at voksenvennen skal på besøg hos venskabsbarnet og dets familie. Her afsættes igen 1½ time til samtale og samvær. Under dette besøg skal voksenven og venskabsbarn prøve at være sammen uden nogen andre er der. Typisk går de ind på barnets værelse eller et sted, hvor de kan være alene med hinanden. Efter nogle dages grundige overvejelser, meddeler ven-skaberne om vi mener, at det kan blive et godt venskab. Hvis vi mere det, så skal ALLE de involverede også være enig heri for at venskabet kan etableres.

Det er en MEGET langvarig og langsommelig proces, men på den måde er der større sikkerhed for, at vi får de rigtige sat sammen. Vi kan på den måde max. hvis alt går vel etablere 3-4 venskaber om året. Hellere det og at venskabet så holder.

Voksenvennen er det første år pligtig til at deltage i 2 erfaringsudvekslingsmøder samt 2 sociale arrangementer. Det efterfølgende år kan de sociale arrangementer udelades, men ERFA-møde-pligten gælder også andet år. Vi ringer én gang om måneden det første år, for at høre, hvordan det går, derefter er det en gang i kvartalet. Derefter bliver venskabet selvstændigt. alle må stadig gerne delta i foreningens arrangementer, det kræver blot, som de første 2 år, at man er medlem af Frivillige Voksenvenner Lolland-Falster. Det koster pt. 50 kr. årligt for frivillige, voksenvenner og pr. venskabsbarn-familie.

Hvis et venskab skal opløses, er det ven-skaberne, der ordner det mellem parterne. nogle gange er der tale om en misforståelse og venskabet kan reddes. Det er et meget stort arbejde at være ven-skaber og at have ansvaret for etablering af venskab. Der er mange personfølsomme oplysninger m.m. og ALLE vores frivillige indskærpes, at de har tavshedspligt. Skemaerne ligger ikke på en PC men i en ekstra sikker boks.

VOV gruppen ledes af mig som formand, som har den faglige baggrund til det. Det er en åben gruppe, hvor de unge frit kan komme uden at blive registreret. Den del unge har STORE udfordringer i deres liv og har meget brug for nogen at tale med. vi drager omsorg for dem i VOV - som står for Ven Og Ven.

Vi har 7 unge nu som kommer til næsten alle møder. Vi mødes 2 gange om måneden fra kl. 18:00 - 21:30. vi hygger os ofte med kaffe, te og lidt lækkert i Guldborgsund Frivilligcenter, hvor vi har base. vi tager til foredrag, elle musik f.eks. på biblioteket eller i biografen, kulturvælgermøde, til valgaften i Guldborgsund Rådhus eller til Ungdommens Røde Kors i Nakskov. VOV er medlem af Guldborgsund ungeråd-GUR. Nogle af de unge har brug for at komme videre til psykolog, andre fungerer helt normalt - går på CELF eller i gymnasiet eller er ved at tage en uddannelse. 3 af de faste unge er flygtninge. Nogle unge vil gerne have en voksenven, men der er desværre ikke fundet et passende match endnu.

Vi afholder både informationsmøder et par gange årligt og generalforsamling. Derudover har vi mindst 2 sociale arrangementer og 2 ERFA møder årligt.

Vi arbejde hele tiden for at få lokale donationer til foreningens arrangementer, og der er stor velvilje til at donere materialer og fødevarer.

Det er værd at bemærke at ven-skaberne kører rigtig meget rundt til aspirerende voksenvenner og venskabsbørn.

Kontaktoplysninger

Frivillige Voksenvenner Lolland-Falster

Dødmosevej 4, 4894 Øster Ulslev

Telefonnr.: / Mobilnr.: 23 24 84 15

E-mail: frivilligevoksenvennerlf@gmail.com

Hjemmeside: 

CVR nr.: 37117870

Aktiviteter

 

Aktivitetssted adresse: 

Søndre Boulevard 82A, 4930 Maribo

 

Foreningens aktiviteter:

  • Frivillig Center Lolland

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år:   8

Medlemmer over 25 år:     18

Medlemmer i alt:              26

 

Lokationer

 

Foreningen benytter følgende lokaler:

 

Kort

Kontaktpersoner