Rødby Svømmeklub

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Rødby Svømmeklub

Birketoften 3, 4894 Øster Ulslev

Telefonnr.: / Mobilnr.: 30 24 85 69

E-mail: mk-kk@email.dk

Hjemmeside: https://www.roedby-svoemmeklub.dk

CVR nr.: 32417353

Aktiviteter

  • Svømning

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år: 45

Medlemmer over 25 år: 46

 

Benytter følgende lokationer

Kort

Kontaktpersoner

  • Bookingansvarlig
    Freddy Christiansen
  • Kasserer
    Majbritt Neumann