Stokkemarke Beboerforening

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Stokkemarke Beboerforening

Vestrelandevej253, 4952 Stokkemarke

Telefonnr.: 22 78 26 38 / Mobilnr.:

E-mail: solveigclausen@mail.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.: 32130070

Aktiviteter

  • Møde

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år: 0

Medlemmer over 25 år: 0

 

Benytter følgende lokationer

  • Stokkemarke Gamle Skole

Kort

Kontaktpersoner