Rødby Fjords Lodsejerlaug

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Rødby Fjords Lodsejerlaug

Langs Vejlevej 17, 4970 Rødby

Telefonnr.: / Mobilnr.:

E-mail: ok-soelyst@outlook.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.:

Aktiviteter

  • Friluftsaktivitet

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år: 0

Medlemmer over 25 år: 0

 

Benytter følgende lokationer

Kort

Kontaktpersoner