Østofte Kulturcenter

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Østofte Kulturcenter

Østofte Gade 5, 4951 Nørreballe

Telefonnr.: / Mobilnr.: 40 86 20 34

E-mail: helmer@4951.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.:

Aktiviteter

 

Aktivitetssted adresse: 

Østofte Gade 5, 4951 Nørreballe

 

Foreningens aktiviteter:

  • Kulturaktiviteter

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år:   0

Medlemmer over 25 år:     15

Medlemmer i alt:              15

 

Lokationer

 

Foreningen benytter følgende lokaler:

  • Østofte Landsbyordning - Skolekøkken

 

Kort

Kontaktpersoner