Grænseforeningen Lolland

Beskrivelse

Kontaktoplysninger

Grænseforeningen Lolland

Skovengen 3, 4951 Nørreballe

Telefonnr.: / Mobilnr.: 50 22 67 00

E-mail: zorba@mail.tele.dk

Hjemmeside: 

CVR nr.: 32918840

Aktiviteter

  • Kulturaktiviteter

Medlemstal

 

Medlemmer under 25 år: 0

Medlemmer over 25 år: 0

 

Benytter følgende lokationer

Kort

Kontaktpersoner