Vigtige datoer og tidsfrister


Kalenderen herunder viser kommende datoer og tidsfrister, der er vigtige for foreninger, aftenskoler, kulturaktører m.fl. der er registreret i Lolland Kommune. Vi opdaterer fristerne løbende. I kalenderen nedenfor fremgår frister og udbetalinger af diverse tilskud og puljer og ved at klikke frem og tilbage på pilene vil de blå felter med nummer indikere, at der er en frist/udbetaling. Klik på feltet for at læse mere.

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18
1
2
3
4
5
6
7
19
8
9
10
11
12
13
14
20
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
22
29
30
31
       

Nedenfor er vist en oversigt til alle foreninger i Lolland Kommune, som ønsker oplyst vigtige datoer for ansøgninger samt indsendelse af vigtige skemaer. Skemaet viser hvilke måneder der er ansøgnings- og indsendelsesfrister.

Januar

Aftenskoler:

 • Udbetaling af 1. rate tilskud til undervisning pr. 1. januar.

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Indsendelse af indstilling til idrætsprisuddelingen fra 1. januar til 30. januar. Prisuddelingen afholdes i uge 9 eller 10.
 • Tilmelding til "Hold Lolland Ren" i januar.
 • Ansøgning om lokaletilskud (uden lokaletilskudsaftale) - kan søges hvert kvartal, hvert halve- eller hele år.

Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer:

 • Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
 • For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober). Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.
Februar

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Frist for indsendelse af ansøgning om aktivitetstilskud for foregående år den 1. februar.
 • Udbetaling af 1. rate lokaletilskud pr. 1. februar - frivillige folkeoplysende foreninger (med lokaletilskudsaftale).

Alle foreninger:

 • Sæsonbooking af lokaler og udendørsanlæg - ansøgning/booking skal ske via Foreningsportalen i perioden 1/2 - 31/3.
Marts

Frivillige folkeoplysende foreninger: 

April

Foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører:

Frivillige folkeoplysende foreninger og Distriktsforeninger:

 • Ansøgning om lokaletilskud (uden lokaletilskudsaftale) - frist 1. april

Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer:

 • Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
 • For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober). Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.
Maj

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Tilskudsregnskab samt revisionspåtegning for foregående år (hvis foreningen modtager tilskud) - frist 1. maj.

Aftenskoler:

 • Indsendelse af afregningsskema til regnskabsaflæggelse.

Alle foreninger:

 • Ansøgning til talentpulje for idrætsudøver eller forening - frist 1. maj
 • Tilmelding til sommerferieaktivitet for børn og unge.
Juni

Alle foreninger:

 • Alle sæsonbookinger er fordelt og på Foreningsportalen, kan der ved login under "mine booking" oplyses hvilke bookinger I som forening er blevet tildelt.
 • Sidste frist for tilmelding til sommerferieaktiviteter medio juni. 

Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer:

 • Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
 • For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober). Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.
August

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Udbetaling af 2. rate af aktivitetstilskud pr. 1. august.
 • Udbetaling af 2. rate af lokaletilskud pr. 1. august (foreninger med lokaletilskudsaftale).

Aftenskoler:

 • Udbetaling af 2. rate tilskud til undervisning pr. 1. august.

Alle foreninger:

 • Indsendelse af indstilling til årets kulturpris - frist medio oktober.
September

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Tilskud fra puljen til sportsrekvisitter - ansøgningsfrist 1. september.
 • Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattester - frist 1. november.

Tilmeldte til sommerferieaktivitet:

 • Udbetaling af tilskud til sommerferieaktivitet til tilmeldte foreninger/aktører.

Alle foreninger:

 • Tilmelding til Kulturkonference og Prisgalla.
Oktober

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Lederuddannelsestilskud for perioden 1. oktober - 30. september året før - frist for indsendelse af ansøgning den 14. oktober.

Aftenskoler:

 • Ansøgning om tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere samt kvitteringer for udgift fremsendes løbende (senest den 1. oktober i det kalenderår, hvortil der søges tilskud), hvorefter tilskuddet udbetales.

Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer:

 • Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
 • For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober). Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.
November

Frivillige folkeoplysende foreninger:

 • Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest - frist 1. november.
 • Udbetaling af lederuddannelsestilskud pr. 1. november.

Aftenskoler:

 • Aftenskolerne søger om tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag - frist 1. november.
Hele året

Foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper:

Alle foreninger:

Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer:

 • Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
 • For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober). Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.