Vigtige datoer og tidsfrister

Nedenfor er vist en oversigt til alle foreninger i Lolland Kommune, som ønsker oplyst vigtige datoer for ansøgninger samt indsendelse af vigtige skemaer. Skemaet viser hvilke måneder der er ansøgnings- og indsendelsesfrister.

Januar

Aftenskoler: Udbetaling af 1. rate tilskud til undervisning pr. 1. januar.
Frivillige folkeoplysende foreninger: Tilmelding til "Hold Lolland Ren" i starten af januar.
Frivillige folkeoplysende foreninger: Indsendelse af indstilling til idrætsprisuddelingen fra 1. januar til 30. januar. Prisuddelingen afholdes i uge 9 eller 10.
Frivillige folkeoplysende foreninger uden lokaletilskudsaftale: Ansøgning om lokaletilskud - kan søges hvert kvartal, hvert halve- eller hele år.

Februar

Frivillige folkeoplysende foreninger: Indsende ansøgning om aktivitetstilskud for foregående år.
Frivillige folkeoplysende foreninger med lokaletilskudsaftale: Udbetaling af 1. rate lokaletilskud pr. 1. februar.
Alle foreninger: Ansøgning om lokaler og udendørs anlæg - sæsonansøgning skal ske via Foreningsportalen.

Marts

Frivillige folkeoplysende foreninger: Udbetaling af 1. rate aktivitetstilskud pr. 1. marts og ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen til sportsrekvisitter

April

Frivillige folkeoplysende foreninger: Ansøgning til Landsbypuljen
Foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører: Ansøgning om midler fra børnekulturpuljen
Frivillige folkeoplysende foreninger og Distriktsforeninger: Ansøgning om lokaletilskud for dem som ikke har en lokaletilskudsaftale

Maj

Frivillige folkeoplysende foreninger: Indsende tilskudsregnskab samt revisionspåtegning for foregående år, hvis foreningen modtager tilskud.
Aftenskolen: Indsendelse af afregningsskema til regnskabsaflæggelse for aftenskolerne.
Ansøgning til talentpulje for idrætsudøver eller forening. 
Tilmelding til sommerferieaktivitet.

Juni

Alle foreninger: Foreningerne kan se den årlige lokalefordeling i Foreningsportalen og modtager mail med bekræftelserne. 

August

Frivillige folkeoplysende foreninger: Udbetaling af 2. rate af aktivitetstilskud. 
Frivillige folkeoplysende foreninger med lokaletilskudsaftale: Udbetaling af 2. rate af lokaletilskud
Aftenskoler: Udbetaling af 2. rate tilskud til undervisning.
Alle foreninger: Indsendelse af indstilling til årets kulturpris. Sidste frist er primo september.
Tilmelding til Frivillig Fredag. Sidste frist er primo september.

September

Frivillige folkeoplysende foreninger: Ansøgning om tilskud fra puljen til sportsrekvisitter.
Tilmeldte til sommerferieaktivitet: Udbetaling af tilskud til sommerferieaktivitet.
Alle foreninger: Tilmelding til kulturkonference. Afholdes 1. lørdag i november.

Oktober

Frivillige folkeoplysende foreninger: Ansøgning til lederuddannelsestilskud for perioden 1. oktober - 30. september året før.
Ansøgning til Landsbypuljen
Aftenskoler: Ansøgning om tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere samt kvitteringer for udgift fremsendes løbende (senest den 1. oktober i det kalenderår, hvortil der søges tilskud), hvorefter tilskuddet udbetales.

November

Frivillige folkeoplysende foreninger: Indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest.
Udbetaling af lederuddannelsestilskud.
Aftenskoler: Aftenskolerne søger om tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag.

Hele året

Foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper: Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen til foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper indenfor idræts- og motionsaktiviteter.
Alle foreninger: Ansøgning til pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter.
Ansøgning til pulje til indsatser for ressourcesvage børn
Ansøgning til pulje om e-sport.
Kulturelle aktører, kulturinstitutioner, foreninger og enkelt personer: Ansøgning om tilskud på under 24.999 kr. fra frie kulturmidler - indsendes løbende gennem året.
For ansøgninger over 25.000 kr. er der fire frister om året (6. januar, 6. april, 21. juni og 6. oktober).
Forventet behandlingstid er ca. 4 uger.