Oprettelse af ny forening

Som forening er man underlagt nogle simple krav og regler, som skal opfyldes hvis man ønsker at oprette en ny forening.

I Lolland Kommune har vi registreret ca. 500 foreninger med en bred palette af forskellige aktiviteter, og både store som små foreninger. 

Ved oprettelse af en ny forening, skal der forventes en svartid på godkendelsen, nogle foreningstyper har en svartid på op til 2 måneder, da de skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget.

Gå til formular

Frivillig Folkeoplysende Forening

Foreninger, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Bliver jeres forening registreret som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan I

 • søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år

 • søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år

 • søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

 • vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Krav

Erklæring om indhentelse af børneattest, afgives en gang årligt.

Krav og regler ifm. folkeoplysningsloven.

Krav til vedtægter kan findes her.

Vedtægter

I Danmark kan enhver oprette en forening.

Det kan være fordi man har samme interesse for en sag som f.eks. idræt, spejder, madlavning osv.

Man skal ikke være officielt registreret eller godkendt for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker støtte fra kommunen til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde forskellige krav for at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven. Som et krav ifm. folkeoplysningsloven skal frivillig folkeoplysende foreninger have en række vedtægter.

Få hjælp til jeres vedtægter med DGI's Vedtægtsgenerator.

DGI har gjort det nemt for nye foreninger at skrive et sæt vedtægter. De har udfyldt det meste. I skal blot udfylde de manglende felter eller benytte Lolland Kommunes forslag til vedtægter.

Aftenskole

Oplysningsforbund (aftenskoler) og andre foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Bliver jeres forening registreret som folkeoplysende voksenundervisning, kan I

 • søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag

 • søge tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere

 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

 • kommunen ikke anvise egnede lokaler og udendørsanlæg, kan der søges lokaletilskud

 • vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Krav til foreningsvedtægter kan findes her.

Kulturel Forening

Foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af kulturel karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1-2 medlemmer).

For at blive betegnet som kulturel forening skal foreningens kulturelle sigte fremgå af foreningsvedtægterne

Registreret som kulturel forening, kan I

 • låne/leje kommunale lokaler

 • vælge en tilforordnet til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret, for en byrådsperiode.

Distriktsforening

En distriktsforening er en betegnelse for mindre foreninger, som hører under en landsforening, og distriktsforeningerne er fordelt rundt om i hele landet.

Bliver jeres forening registreret som distriktsforening, kan I

 • søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år

 • søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år

 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

Anden Forening

Foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1 – 2 medlemmer).

Registreret som "Anden forening" kan I:

 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

Andre foreninger kan ikke modtage tilskud under folkeoplysningsloven, men kan gratis låne kommunale lokaler til deres primære aktivitet.

Skole/dagstilsbud

Kommunale institutioner kan låne offentlige faciliteter til projekter, møde- og bevægelsesaktiviteter, f.eks. gymnastik og forældremøder.

Kommunale institutioner omfatter skoler, skolefritidsordninger, børnehaver, vuggestuer og dagplejer, som er hjemmehørende i Lolland Kommune

Privatperson

Som privat bosat i Lolland Kommune kan man låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg mod betaling. Jf. vores betalingsregler.