Læs tidligere udsendte nyhedsbreve

Pulje til sportsrekvisitter

Oprettet: 09.02.2021

Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, som er godkendt i kommunen, kan søge penge til nye sportsrekvisitter.

Puljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.

Der er afsat 117.000 kr. til puljen i 2021 fordelt med 50 % til hver af de 2 ansøgningsfrister 1. marts og 1. september.

Kriterierne for at opnå tilskud fra puljen i 2021

  • Tilskud til sportsrekvisitter ydes til foreningens primære formål.
  • Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj, smårekvisitter og lignende.
  • Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre idrætsforeninger.
  • Tilskud fra kommunen kan max udgøre 50 % af udgiften. Forudsat at der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel.
  • Det kommunale tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt CVR-nummer.
  • Bevillingen er gældende inden for det kalenderår hvor den bevilges, og bortfalder ved kalenderårets udgang med mindre andet aftales.
  • Der ydes ikke tilskud til egenbetalingen. Heller ikke fra andre af Kultur og Fritids puljer.

Ansøgningsskema finde her www.lolland.dk/sportsrekvisitter