Nyheder

Læs tidligere udsendte nyhedsbreve

Hvem skal have Handicapprisen 2022?

Oprettet: 19.09.2022 12:35 Forfatter: Lolland Kommune

Lolland Kommunes handicappris 2022 skal uddeles.

Modtagere af prisen

Prisen uddeles en gang årligt og kan tildeles

  • en borger eller en borgergruppe i Lolland Kommune, der har gjort en særlig indsats til gavn for handicappede borgere.
  • en handicappet borger i Lolland Kommune, der har bevaret et aktivt liv, og som kan være et eksempel for andre.
  • en virksomhed i Lolland Kommune, der har gjort en særlig indsats for at lette tilgængeligheden for og kontakten til handicappede borgere. Herunder også virksomheder, der har gjort en indsats for at kunne beskæftige handicappede på normale arbejds- og lønvilkår.

Vinderen af prisen vil modtage 5.000 kr.

Indstilling af kandidater

Alle med fast bopæl i Lolland Kommune kan indstille kandidater til prisen. Motiverede indstillinger til prisen sendes til Lolland Kommune via Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk. Skriv ”Handicappris/Ulla Thaaning” i emnefeltet. Er du fritaget fra Digital Post, sendes den til Lolland Kommune, Strategi og Politik, Torvet 3, 4930 Maribo, kuverten mærkes Handicappris.

Indstillinger skal være modtaget af Lolland Kommune senest torsdag den 27. oktober 2022.

Tildeling af prisen

Lolland Kommunes Handicapråd udvælger kandidat/kandidater, der skal modtage årets handicappris. Prisoverrækkelsen vil finde sted tirsdag den 15. november 2022.

Indlægget udløber: 15.11.2022