Nyheder


Læs tidligere udsendte nyhedsbreve

Erklæring om indhentelse af børneattest 2022/2023

Oprettet: 06.09.2022 14:12 Forfatter: Marlene Holm

Hvert år inden 1. november skal foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning indsende erklæring om indhentelse af børneattest, jf. folkeoplysningsloven. Alle folkeoplysende foreninger (omfatter også aftenskoler) samt distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist kommunalt lokale/udendørsanlæg, har

  • pligt til at afgive erklæring til (kommunen) en gang årligt, også selv om foreningen på nuværende tidspunkt ikke har medlemmer under 15 år.
  • pligt til at indhente børneattester til (politiet), hvis foreningen ansætter personer, lønnet som ulønnet, der har til opgave at have direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest, erklærer undertegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Udfyld online (virk.dk) eller udfyld denne PDF og send til Marlene Holm (mahol@lolland.dk).

Vejledning

Ifølge Folkeoplysningsloven, skal alle folkeoplysende – og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler erklære om indhentelse af børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008). Erklæringen afgives en gang årligt inden udgangen af året. Lolland Kommune skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Vejledning og begrundelse for erklæring om indhentelse af børneattest findes på Kulturministeriets hjemmeside.

 

Indlægget udløber: 31.03.2023