Nyheder

Læs tidligere udsendte nyhedsbreve

Tilskud til lederuddannelse 2022

Oprettet: 06.09.2022 14:01 Forfatter: Marlene Holm

Ansøgning om tilskud til lederuddannelse for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022.
Frist for indsendelse af ansøgning er den 14. oktober 2022.

  • Uddannelse af ledere, instruktører og trænere - faglig eller pædagogisk
  • Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og kasserer
  • Uddannelse skal foregå indenfor Danmarks grænser
  • Transport dækkes ikke
  • Tilskud max. kr. 5.000 pr. kursus pr. person

Der gives ikke tilskud til f.eks. kursusturné, inspiration i gymnastik, event, studietur til messe, gymnastik-fællestræning, dansedag, tennisseminar, korps-rådsmøde, fundraising, hjemmeside-kursus eller lignende.

Udfyld formularen på www.lolland.dk/tilskud eller send ansøgning til kulturogfritid@lolland.dk indeholdende beskrivelse af kurset, navn på kursusdeltager, dato for kurset, kvitteringer for udgiften (hvor det fremgår, hvornår det er betalt og hvordan - via netbank eller andet).
De budgetterede midler fordeles forholdsmæssigt mellem de foreninger der søger.

Der sendes svar - og tilskud udbetales 1. november 2022.

Indlægget udløber: 01.11.2022